Radyoloji Bilgi Sistemi

Radyoloji Bilgi Sistemi

Hasta tetkik istem yönetimi, inceleme, raporlama, istatistikler ve sistem yönetimi konularında entegre çalışma olanağı.
İstem Kayıt, Doktor Atama, Hasta Tıbbi Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama, Radyoloji İstatistik Raporlama gibi fonksiyonları içerme.
Randevu planlama, Randevu verme ve doktor atama.
Türkçe konuşma tanıma yazılım sistemleri ile entegre çalışabilme.
Rapor durum bilgilerinin otomatik güncellemesi (Yeni, Çekim yapıldı, Raporlandı, Dikte edildi, Tamamlandı), durum bilgilerinin görüntüleyici yazılım ile tam entegrasyonu.
Cihaz bazında randevu verebilme.
Tamamen web tabanlı ve browser bağımsız kullanıcı arabirimi.
Farklı Sağlık bilgi sistemleri ile HL7 Haberleşme altyapısı.