IHE Entegrasyon

IHE Entegrasyon

IHE Uluslararası sağlık bilgi sistemi standartlarını ortak bir noktada birleştirmeye hedefleyen bir kuruluştur. Elektronik sağlık kayıtlarının verimli ve güvenli bir şekilde oluşturulması, yönetilmesi ve bu kayıtlara erişimin sağlanması, belirli kuralların ortak bir şekilde uygulanmasını gerektirir.

IHE hasta kayıt sistemleri arasındaki bilgi iletişimini geliştirerek dijital sağlık kayıtlarına adaptasyonu güvenli ve kuralları diğer kuruluşlarca kabul edilebilir bir yapıya kavuşturur.

SisoPACS uygulama yazılımları; kalite, uyumluluk ve güvenilirlik çalışmalarını IHE’nin düzenlediği Connectathon organizasyonlarında test ettirmektedir. Farklı ülkelerden gelen ticari ve akademik kuruluşlar ile yapılan çalışmalar neticesinde SisoPACS , standartları belirlenmiş ve bu standartlara uyum sağlamış tüm yazılım, cihaz ve diğer sistemler ile çalışabilirliğini kanıtlamıştır.

IHE katılımlarımız sonucu elde edilen belgelerimi ve uyum dokümanlarımız şunlardır:

Radiology
Cardiology
IT Infrastructure
Dicom Conformance Statement
HL7 Conformance Statement