Blog Detail

Sisoft PACS/DICOM Sistemi

28 May 18
tasarimdepartment
No Comments

PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi) panoromik ve lokal radyolojik görüntülerin dijital olarak elde edilmesi arşivlenmesi ve iletilmesi sistemidir.

PACS (Resim Arşivleme ve İletişim Sistemi) panoromik ve lokal radyolojik
görüntülerin dijital olarak elde edilmesi arşivlenmesi ve iletilmesi sistemidir.
PACS, (Picture Archiving and Communication System) bilgisayar ağları aracılığı
ile herhangi bir sağlık birimi veya başka birimler ile medikal görüntü paylaşımı
sağlayarak DICOM, (Digital Imaging and Communications in Medicine) standardını
(değişik cihazlardan elde edilen medikal görüntülerin ortak bir yapıda yazı,
işaret gibi bilgiler ile saklanabilmesi) desteklemektedir.

SİSTEMİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR;

Dijital Medikal Görüntüler Depolanır.
Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi,
Angiografi ve Digital Radyoloji görüntüleri Jukebox ve Optik disklerde
depolanmaktadır.

Modern Tanı Yöntemlerine Olanak Tanır.
Hastanın medikal incelemeleri Modern Tanı Yöntemleri ile yapılabilmesine olanak
tanıyacak şekilde dijital olarak arşivlenebilmektedir.

Arşive Çoklu ve Hızlı Erişim Sağlar.
Dijital arşivleme ile arşivleme kapasitesi büyümekte, dosya hacmi küçülmekte,
arşivdeki bilgilere aynı veri tabanına bağlı olarak çalışılması nedeni ile çoklu
ve hızlı erişim sağlanmaktadır.

Detaylı Bilgiler Elde Edilebilir.
Dijital olarak elde edilen panoromik görüntüler, büyütülerek belli bir
noktaya odaklanma sağlanmakta, daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.

Dijital Olmayan Görüntüler Aktarılabilir.
Dijital olmayan görüntüler, DIGITIZER cihazı ile dijital ortama
aktarılabilmektedir.

Görüntüler Üzerinde İşlemler Yapılabilir.
Medikal görüntüler, (yüksek kalite) üzerinde işlem yapılabilir özellikte
saklandığı için ölçüm vb tanıya yönelik işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.

Konsültasyon Olanaklarını Artırır.
Dijital medikal görüntüler aynı ekranda karşılaştırılarak (zaman içinde oluşan
değişiklikler değerlendirilerek) konsültasyon olanaklarını artırmaktadır.

Tanı-Tedavi Süresini Kısaltır.
Hizmet süresinde tasarruf ve tanı-tedavi süresinin kısalmasınısağlamaktadır.
Dolayısı ile medikal hizmet kalitesini de arttırmaktadır.

Radyasyon Riskini Azaltır.
Modern ve hızlı Dijital Radyografi Sistemleri sayesinde hasta ve sağlık
çalışanlarının karşılaşacağı radyasyon riski oranını düşürmektedir.

Film Kullanımını Minimize Eder.
Film sadece hastane dışından gelen hastalar için kullanılmaktadır. PACS, film
tekrarını ortadan kaldırarak, kullanımını da en alt seviyelere kadar
indirerek, hastaneleri çevreci bir yapıya kavuşturmaktadır.

Leave A Comment